Fraser

 

 

Obj.

vågen og flg. godt med. Ikke nrs. Velhydr. Pæne farver og regelm. resp.

oto. ia

c.oris ia

collum adenit.

st.p ia

st.c ia.

abd. ia.

Hud ingen petekkier, intet udslet.

strep a neg.

ses an. Ny henv. ved ændring.

 

 

Hofte:
Inspektion:

Rødme, varme, hævelse?

Palpation:

tendinitter i adduktorerne, rectus femoris, rectus

abdominis og iliopsoas

Bursa

Bevægelse:

Fleksion 0-130°

Ekstension 0-15°

Abduktion  0-50°

Indadrotation 0-20°

Udadrotation 0-70°

 

impingement/kollision

 

Hoftesmerter:

Isometrisk modstandstestTest på strakt ben.  (rectus, psoas, bursa iliopectinea)

Test på 90° i hofte/knæ – knæ til bryst mod modstand (psoas)

Test på 90° i hofte/knæ – pres underben ned obs rectus.

 

Thomas test (iliopsoas, rectus fem.)

 

 

Knæ:
obj.

Inspektion: Ingen hævelse Normal farve. Ingen muskelatrofi.

Palpation:Igen anslag af patella

Medialt: Ledlinien uøm Mediale collateral uøm Pes anserinus uøm Plica synovialis uøm

Lateralt: Ledlinien uøm Laterale collateral uøm Fibula uøm.

Anteriort: Patellas nedrepol uøm Tuberositas tibia uøm.  Ingen skurren af patella.

Bevægelighed: Ekstension fuld bev.  Fleksion fuld bev.

Stabilitet MCL ia, LCL ia. PCL ia,  ACL ia

Lachmanns test ia

Rotationstest med lige knæbev.  Ud- og indad rotation  ia

Rotationstest med knæ i valgus og varus stilling ia

Patella instabilitets test ia.

Pivot shift ia.

Apleys test ia

 

Skulder:
obj

igen hævelse.

abd. ia

flex.ia

ekstension ia

Udadrotation ia.

Neer´s test ia

Hawkings test ia

Modificeret hawkins test ia

Posterior-superior impingement ia

Cross-over test ia

Load and shift test ia

Sulcus test ia

Apprehension test ia

Relocations test ia

O´Brians test (SLAP læsion)

isometrisk test af m. suprasppinatus ia

isometrisk test af infraspinatus ia

Isometrisk test af Teres minor ia

Isometrisk test af Subscapularis ia

Isometrisk test af M. Biceps ia

Lag sign test for m. Subscapularis ia

Lag sign test for m. infraspinatus og m. supraspinatus ia

Lag sing test for m. infraspinatus ia

Der er ømhed over

-levator scapula

-infraspinatus

-supraspinatus.

 

ac-leddet ia.

 

 

Ryg:
Obj.

stående:

Crista iliaca i samme højde.

Der er normal foroverbøjnings test og Gillets test.

Rotation normal

Rygleje;

Plantar og patella refl. ia.

sens. ia.

laseque ia.

psoas ikke øm

Bugleje.

Perk. af col. lumb ia.

Fjedrings test smerter over L3+4+5

Springings test do

 1. glut øm
 2. obturatolrius øm.

 

 

Debut:
Akut, subakut, gravist
intermitterende/konstant
Varighed

Type:
Rotatorisk/nautisk

Intensitet:
Provokerende årsager:
Ledsagesymptomer:
Kvalme, opkast
hovedpine
hørenedsættelse
øresusen
Slaphed, åndedrætsbesvær
Neurologiske symptomer
smerter

OBJ.
BT
Otoskopi
Træk i tragus ia, Valsalva manøvre ia
Hørelsen
Weber/rinne

 • jne
  Øjenbevægelser, glatte/opbrudte/nystagmu
  Head Impulstest ia
  Dix Hallpikes i
  Skew Deviation ia

Cereballare tegn
    finger-næse ia, fingerfinger ia, knæ-hæl ia, romber ia, hælgang ia, tå gang ia, liniegang ia

Reflekser
    Plantar nat. og egale, Achillesene nat. og egale, Patellar  nat. og egale, Biceps  nat. og egale, Triceps  nat. og egale