Hvem er vi?

Vi er en lægepraksis bestående af 2 praktiserende læger, 2 sygeplejersker, 1 lægesekretær og i perioder en hospitalslæge.

Du kan frit bestille tid hos den læge, du ønsker. Ved akut sygdom, hvor man ses samme dag som man ringer, kan vi dog ikke altid efterkomme ønsket om en bestemt læge

Vi er praktiserende læger og driver lægepraksis for den offentlige Sygesikring, er fælles om patienter, personale og lokaler.

 IMG_2773NY2M2 Jesper Trier
Jeg blev uddannet til læge i 1992 fra Københavns Universitet, hvor jeg det meste af tiden var tilknyttet Rigshospitalet.
Jeg havde min Turnus på Kalundborg sygehus og var derefter ansat i ½ år i lægecenteret i Haslev.
Jeg blev derefter ansat i blokstilling til specialeuddannelsen i almen medicin.
Efter min blokstilling blev jeg igen ansat på børneafdelingen på Holbæk Sygehus. Her var jeg frem til jeg købte praksis, og startede i praksis medio 1998.
Ved siden af praksis deltager jeg hver måned i en Columna gruppe ( Manuel medicin, dvs. kiropraktor teknikker).
Jeg er gift med Brit, som er praktiserende læge i Solrød. Vi har 2 børn.
Jeg er meget aktiv inden for idræt og har en del bestyrelsesarbejde, samt arbejde på nationalt plan, og er dommer ved internationale stævner i Europa.
Går ligeleds på jagt.
IMG_2785  Sofie Rohde
Jeg har læst til læge på Københavns universitet og er kandidat fra
januar 2006. Jeg har haft turnus på Holbæk Sygehus i medicin og kirurgi
samt i almen praksis i Holbæk. Min uddannelse til praktiserende læge
(=special læge i almen medicin) har været på Holbæk sygehus i 2 år hvor
jeg har været på børneafdelingen, gynækologisk afdeling, distrikt
psykiatrien og kirurgisk afdeling. Jeg har desuden været på Kalundborg
Sygehus på medicinsk afdeling. Under hele min uddannelse til
praktiserende læge har jeg været tilknyttet “Lægern Lyhne og Trier”
Jeg har desuden tidligere været uddannelseslæge i 3 forskellige praksis
i Holbæk
Jeg er speciel interesseret i børn og gynækologi.
Jeg er med i en supervisions gruppe med fokus på samtale-teknik men også
med fokus på medicinsk faglige emner.
Jeg bor i Holbæk med min mand der er sygehuslæge og vores 2 skolebørn.
Jeg er til udendørssport i min fritid.
Mogens Lyhne (Klinikkens faste lægevikar)
Mogens Lyhne blev læge i 1974.
Efter seks års uddannelse i Sverige, ansat som 1. reservelæge på gynækologisk afdeling i Holbæk.
Blev praktiserende læge i 1984 og ophørte i praksis i 2013.
Speciel interesse i gynækologi samt alternativ medicin.
Faglig aktiv i amtets praksisudvalg, og er desuden ansat som praksiskonsulent ved gynækologisk afdeling samt på børneafdelingen Holbæk sygehus.
Fritidsinteresser er fiskeri og jagt.
 
Sygeplejerske
Susan Holten-Andersen
Jeg er uddannet i 1988 på Sct. Lukas stiftelsens sygeplejeskole.
Herefter var jeg kortvarigt på Finsen Instituttet og Rigshospitalets nyre-afdeling.
Flyttede i 1989 til Holbæk og var 2 år på kirurgisk afdeling.
Den akutte sygepleje tiltrak og jeg blev ansat på Intensiv afdelingen. Her var jeg frem til ansættelsen i praksis i sommeren 1997.
Praksis arbejdet er meget varieret og jeg finder det særdeles spændende med det forebyggende arbejde indenfor sukkersyge, vægtreduktion, rygestop astma og allergi.
 IMG_2770 Sygeplejerske
Helena Øxenholt Engberg Villadsen
Jeg blev uddannet i 1995 på Holbæk sygeplejeskole.
Jeg startede med at arbejde i tre år på medicinsk afdeling på Holbæk sygehus,
hvorefter jeg var fem år på børneafdelingen samme sted.Jeg kunne godt lide det akutte og fik derfor job i akutafdelingen,
hvor jeg var i næsten 11 år og blev uddannet akut- og behandlersygeplejerske.Jeg fil lyst til at prøve noget helt nyt og fik job i en sundhedsforsikring Dansk Sundhedssikring, hvor jeg arbejdede til jeg startede her i praksis den 1. november 2018.
Jeg savnede kontakten til patienter i hverdagen, og har altid gerne villet arbejde i en lægepraksis.Fagligt interesserer jeg mig meget for børn og for forebyggende arbejde generelt,
og især KOL, diabetes og forhøjet blodtryk har min interesse.Privat bor jeg i Holbæk med min mand og elsker at være i naturen.
 IMG_2779 Lægesekretær
Karen Saabye Olsen
Vores praksis er et videreuddannelsessted for læger. Alle læger skal gennem 1½ års
grunduddannelse, hvor ½ år foregår i lægepraksis.
De læger, der ønsker at blive praktiserende læger skal gennem yderligere 4½ års uddannelse, hvor 3 gange ½ år foregår i lægepraksis og resten som ansættelse på sygehus-afdelinger.Hospitalslægen/reservelægen har mulighed for at rådspørge den praktiserende læge ved behov i dagens løb. Hver dag gennemgår reservelægen sammen med den praktiserende læge dagens patienter. Din praktiserende læge har derfor mulighed for at følge med i din tilstand.
Derfor har vi i perioder en hospitalslæge/praksislæge ansat ½ år af gangen. Denne indgår på lige fod i det daglige arbejde i praksis.
Kan man sige nej til at komme ind til hospitalslægen/reservelægen?

Du bestemmer selv, hvilken læge du vil ind til.
Nuværende uddannelses læger:
 IMG_2772 Ida Lykke Kolmos
Læge Ida Kolmos er ansat i en KBU stilling.
(Klinisk basisuddannelse for læger)
Billede kommer Pia Clemmensen
Uddannelseslæge 1. marts 2016 til 31. august 2016 samt 1. marts 2019 til 31. august 2019, desuden 1 dag om måneden i klinikken i den mellemliggende periode.
Jeg blev færdig som læge i Juni 2011 ved Københavns Universitet. Jeg har haft min kliniske Basisuddannelse i Næstved, og derefter arbejdet et halvt år i en almen praksis i Præstø. Jeg har arbejdet 2 år på Holbæk børneafdelingen og haft et 3 måneders vikariat på Grønland. Jeg er i gang med at specialisere mig til praktiserende læge og skal i den forbindelse være tilknyttet lægerne Rohde og Trier de næste 3½ år.
Tidligere læger:

X